از دکتر بپرسید

سئوالات خود را از پزشک متخصص بپرسیدمردزن


چند نکته در مورد پرسش سئوالات


پاسخگویی به سئوالات حداکثر دو روز به طول می انجامد

لطفا سئوال خود را شفاف و واضح بیان کنید

لطفا قبل از بیان سئوال خود قسمت سئوالات متداول مطالعه کنید.

مشخصات سئوال کنندگان نزد پزشک متخصص محرمانه باقی خواهد ماند.

ساعت کاری


ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۲۱ پنچ شنبه: ۸ تا ۱۴

جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل هستیم