سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان

دستگاه سنجش تراکم استخوان GE lunar

از پیشرفته ترین دستگاه های موجود در جهان می باشد و قابلیت انجام سجنش تراکم مهره های کمر، هیپ، ساعد، هیپ با پروتز، اندازه گیری توده چربی و عضلانی بدن در مواقع رژیم درمانی، در بزرگسال و کودکان را دارد.

اشتراك گذاری نوشته


× ثبت نوبت آنلاین رایگان