سونوگرافی های عمومی و تخصصی

سونوگرافی های عمومی و تخصصی

با مجهز بودن این مرکز به سه دستگاه سونوگرافی با کاربرد های متنوع انواع سونوگرافی های تخصصی پزشکی انجام می شود
– سونوگرافی های شکم و لگن
– سونوگرافی تیروئید، پستان
– داپلر عروق، گردن، اندام ها و شکم
– سونوگرافی کودکان
– سونوگرافی نوزادان شامل ( مغز نوزاد، هیپ نوزاد، بررسی رفلاکس)
– سونوگرافی زنان و مامایی ( رحم و تخمدان، واژینال)
– فیبر و اسکن کبد

اشتراك گذاری نوشته


× ثبت نوبت آنلاین رایگان